Subsidies

Welke vergoedingen / subsidies zijn er ?

De kosten van de Sanizorgdouche hoeven niet altijd geheel voor uw eigen rekening te zijn. In Nederland zijn er regelingen die medische hulpmiddelen vergoeden voor thuisgebruik. Deze regelingen zijn:

 

De Wet langdurige zorg (WLZ) voorheen (AWBZ) (website).
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) (website).
De Zorgverzekeringswet is in 2006 geïntroduceerd in Nederland, deze wet maakt, deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (website).
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Afhankelijk van de gemeente waarin u woont, uw inkomenssituatie en uw huidige woonsituatie kunt u onze mobiele douche aanvragen bij uw gemeente.

Zowel voor een aangepaste badkamer als een aangepast toilet bestaat de mogelijkheid om hiervoor een vergoeding te ontvangen. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient u het aangepaste sanitair wel daadwerkelijk nodig te hebben. Dit wordt geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt door de gemeente uitgevoerd. Elke gemeente heeft hierin een bepaalde vrijheid. Indien u dus zekerheid wilt of u voor een vergoeding in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met uw gemeente. De gemeente mag geen inkomensgrens stellen voor hulp uit de WMO. Zij kunnen echter wel een bepaalde eigen bijdrage vragen.

 

Aftrekbaarheid kosten voor de inkomstenbelasting

Bepaalde aanpassingen aan de woning kunnen ook als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgegeven. Deze aanpassingen dienen dan wel op medisch voorschrift te zijn gedaan. U mag alleen dat deel van de kosten als aftrekpost opgeven waarvoor u geen WMO-vergoeding heeft ontvangen. Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, raden wij u aan contact op te nemen met een belastingadviseur of de Belastingdienst.

 

Ontvang een vrijblijvende offerte

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Offerte Aanvragen